دفتر مرکزی : 70-36665560-041 ، 17-33272916-041
کارخانه : 36306844-041
فاکس : 36690739-041
روابط عمومی : 09012501680
بازرگانی و فروش : 09128107239
09143190737

تبریز - بلوار 29 بهمن - خیابان جام جم
آدرس کارخانه : - تبریز - کیلومتر 15 جاده تهران
روبروی شرکت پپسی - ورودی شهرک گسترش
Social Network